Nummer skapt av

Publisert: 1928

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 52 (s. 193-256)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1928-07


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • Gjøa-Ekspedisjonen og Roald Amundsens indsats som jordmagnetikker, s. 193-207, Karl Falch Wasserfall;
  • Om korrosjon av metaller og litt om "syrefaste" materialer, s. 208-219, Eilif W. Paulson;
  • Noget av det som taler imot Wegeneners teori om kontinentforskyvning, s. 220-227, Artur Karsten Mekael Wold;
  • Stjernenes utviklingshistorie, s. 227-242, Svein Rosseland;
  • Forsømmer den biologiske videnskap sin kulturopgave?, s. 242-252, Rasmus Lyngnes;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus