Nummer skapt av

Publisert: 1929

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 53 (s. 97-128)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1929-04


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette bildet er en del av utstillingen Naturen

Inneholder:

  • President Christie som naturforsker, s. 97-107, Jens Holmboe;
  • Brugden, Biskop Gunnerus' hai, s. 107-115, Ole Nordgaard;
  • Har man beviser for at Norge var befolket under istiden?, s. 115-120, Peter Annæus Øyen;
  • Bisamrotten i Europa, s. 120-124, Ludvig Munsterhjelm;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus