Nummer skapt av

Publisert: 1930

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 54 (s. 261-296)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1930-09


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Botanikk

Inneholder:

  • Trekk av hvalenes biologi., s. 261-282, Johan Tidemand Ruud;
  • Om potetkreften og dens bekjempelse., s. 282-296, Ivar Jørstad;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus