Nummer skapt av

Publisert: 1931

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 55 (s. 1-32)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1931-01


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen!

Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Dette dokumentet er knyttet til emnene Botanikk, Oseanografi

Inneholder:

  • Resultater av Maudferdens oseanografiske undersøkelser., s. 1-25, Harald Ulrik Sverdrup;
  • Korndyrkning på Island., s. 26-30, Jon Eythorsson;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus