Nummer skapt av

Publisert: 1931

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 55 (s. 97-128)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1931-04


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Astronomi, Medisin

Inneholder:

  • Litt om stjernetåkene., s. 97-109, Kristian Lous;
  • Litt om immunitet og vaksinasjon, særlig mot tuberkulose., s. 110-126, Hans Peter Lie;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus