Nummer skapt av

Publisert: 1932

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 56 (s. 1-32)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1932-01


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen!

Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geologi, Kjemi, Medisin

Inneholder:

  • Om de fettopløselige vitaminer (tranvitaminer)., s. 1-12, Sigvart Schmidt-Nielsen;
  • Polyploidi., s. 12-19, Otto Lous Mohr;
  • Hovedproblemer i geologi basert på det isostatiske prinsipp., s. 20-29, Artur Karsten Mekael Wold;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus