Nummer skapt av

Publisert: 1932

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 56 (s. 161-192)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1932-06


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Botanikk

Inneholder:

  • Om skogplantning og fremmede treslag., s. 161-175, Oscar Christian Hagem;
  • Dyreliver på Grønland., s. 175-189, Paul Løyning;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus