Nummer skapt av

Publisert: 1933

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 57 (s. 97-128)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1933-03


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Paleontologi, Kjemi, Meteorologi

Inneholder:

  • Istidene som meteorologisk fenomen., s. 65-75, Jacob Bjerknes;
  • Harskning av fettarter., s. 75-79, L. Erlandsen;
  • Om ledefossiler., s. 79-89, Anatol Heintz;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus