Nummer skapt av

Publisert: 1934

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 58 (s. 33-64)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1934-02


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Botanikk, Kjemi

Inneholder:

  • Betydningen av nye innvandrede faunaelementer., s. 33-46, August Brinkmann jr.;
  • Om neutronet, den nyopdagede elemetærpartikkel i atomkjernene., s. 47-55, Egil Andersen Hylleraas;
  • Litt tilfang til soga um Eineren (Juniperus communis)., s. 56-61, Olaf Hanssen;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus