Nummer skapt av

Publisert: 1935

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 59 (s. 1-32)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1935-01


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen!

Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Paleontologi, Fiske

Inneholder:

  • Sjøskorpionene som levet i jordens oldtid., s. 1-14, Leif Størmer;
  • Nye undersøkelser over den norske silds livshistorie., s. 14-21, Per Ottestad;
  • Den nye systematiske inndeling av hvirveldyrene., s. 22-27, Anatol Heintz;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus