Nummer skapt av

Publisert: 1935

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 59 (s. 129-160)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1935-05


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Medisin, Mineralogi

Inneholder:

  • De norske fjells rikdommer. Metallråstoffene., s. 129-141, Thorolf Vogt;
  • Menneskets kvantitative vitaminbehov., s. 141-155, Ottar Rygh;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus