Nummer skapt av

Publisert: 1938

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 62 (s. 129-160)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1938-05


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geologi, Kjemi

Inneholder:

  • Hvordan saltinnholdet i vann fra artesiske brønner i våre marine leravsetninger med tiden forandrer seg., s. 140-140, Gunnar Holmsen;
  • Kjemiske bindingsarter., s. 144-155, Haakon Haraldsen;
  • Får hele jordskorpen efterhvert et "fornyelsens" bad i smeltemasser under overflaten?, s. 155-159, Niels-Henrik Kolderup;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus