Nummer skapt av

Publisert: 1938

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 62 (s. 321-352)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1938-11


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Kjemi, Arkeologi, Jubileum

Inneholder:

  • De senere års utvikling av vårt kjennskap til geokjemien., s. 321-334, Victor Moritz Goldschmidt;
  • Om hvalfangstens naturgrunnlag., s. 335-342, Johan Tidemand Ruud;
  • Konservator A. Lorange, en foregangsmann i vår oldforskning., s. 342-347, Haakon Shetelig;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus