Nummer skapt av

Publisert: 1939

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 63 (s. 257-288)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1939-09


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geografi, Medisin, Biologi

Inneholder:

  • Litt om C-vitamin og enkelte ernæringshygienske arbeidsoppgaver., s. 257-264, Erling Rustung;
  • A.I. Oparin: Livets oprinnelse., s. 264-273, Hagbart Røise;
  • Labradorhavet. Havområdene nord for Newfoundland., s. 273-286, Olav Mosby;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus