Nummer skapt av

Publisert: 1939

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 63 (s. 353-384)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1939-12


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Paleontologi, Kjemi, Biologi

Inneholder:

  • Forhistoriske menneskefunn., s. 353-365, Anatol Heintz;
  • Om interioniske krefter., s. 365-379, Einar Jensen;
  • En norsk landplanarie, Rhynchodemus terrestris (O.F. Müller)., s. 379-383, Fridthjof Økland;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus