Nummer skapt av

Publisert: 1943

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 67 (s. 33-64)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1943-02


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geologi, Kjemi, Røntgenstråling, Atomspalting

Inneholder:

  • Ild og vann på Island, s. 33-42, Tom Barth;
  • Atomspalting med høyvolt-røngtenstråling., s. 42-51, Bjørn Trumpy;
  • De kjemiske kampstoffers virkning på organismen, s. 52-61, Erling Rustung;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus