Nummer skapt av

Publisert: 1944

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 68 (s. 97-128)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1944-04


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Astronomi, Entomologi, Fugler

Inneholder:

  • Forandringer og utvikling i universet, s. 97-103, Sigurd Einbu;
  • Skau-flåtten (Ixodes ricinus) som representant for den atlantiske utbredelsestypen i vår fauna, s. 104-120, Hans Tambs-Lyche;
  • Tre sjeldne fugler på Jæren., s. 120-123, Anders Bernhoft-Osa;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus