Nummer skapt av

Publisert: 1944

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 68 (s. 289-320)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1944-10


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Havforskning, Arkeologi, Korall

Inneholder:

  • Norges korallrev., s. 289-298, Carl Dons;
  • Nyoppdagete jordbruksristninger med spor av maling., s. 298-303, Erling Johansen;
  • Fysisk havforskning i Sognefjorden., s. 303-316, Bjørn Helland-Hansen;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus