Nummer skapt av

Publisert: 1945

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 69 (s. 33-64)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1945-02


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder. Redaksjonskomite: Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Bjørn Trumpy.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kemi, Meteorologi, Medisin, Vulkanologi

Inneholder:

  • Vårt århunres største eksplosjon., s. 33-41, Christopher Oftedahl;
  • Metanol. En kort orientering., s. 41-50, Bjarne Samdahl;
  • Statistiske nedbørsspådommer I., s. 51-61, Oddvar Bjørgum;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus