Nummer skapt av

Publisert: 1945

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 69 (s. 97-128)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1945-04


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder. Redaksjonskomite: Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Bjørn Trumpy.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Astronomi, Kjemi, Medisin

Inneholder:

  • Det frie elektron og dets anvendelse. I Frie elektronens framstilling og fysikalske egenskaper., s. 97-103, Olav Netteland;
  • Sulfonamidene og penicillin som kjemoterapøytiske midler., s. 103-118, Konrad Birkhaug;
  • Jorden som himmellegeme., s. 118-125, Sigurd Einbu;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus