Nummer skapt av

Publisert: 1945

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 69 (s. 129-160)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1945-05


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder. Redaksjonskomite: Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Bjørn Trumpy.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Kjemi, Meteorologi

Inneholder:

  • Havstrømmer., s. 129-136, Werner Werenskiold;
  • Det frie elektron og dets anvendelse. II. Grunnlaget for den geometriske elektronoptikk., s. 137-150, Olav Netteland;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy, Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1945.


    comments powered by Disqus