Nummer skapt av

Publisert: 1945

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 69 (s. 353-384)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1945-12


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder. Redaksjonskomite: Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Bjørn Trumpy.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Astronomi, Mineralogi

Inneholder:

  • Astronomiens popularisering., s. 353-358, Ingolf Ruud;
  • Kan tidevannsstrømmer forutsies? Undersøkelser i Tromsøsundet., s. 358-366, Håkon Mosby;
  • Ålens reaksjon på miljøforandringer., s. 366-372, Alf Dannevig;
  • Uranholdige mineraler., s. 372-377, Ivar Werner Oftedal;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus