Nummer skapt av

Publisert: 1946

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 70 (s. 1-32)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1946-01


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum, Redaktor Torbjørn Gaarder. Redaksjonskomite: Bjørn Helland-Hansen, Johan Huus, Niels-Henr. Kolderup og Bjørn Trumpy.

Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen!

Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Dette dokumentet er knyttet til emnene Astronomi, Zoologi, Kjemi, Mineralogi

Inneholder:

  • Hvorfor lyser stjernene?, s. 1-9, Gunnar Randers;
  • Dypvannsrekens biologi i nytt lys., s. 10-17, Birger Rasmussen;
  • Det kolloidkjemiske grunnlag for vaskemidlenes virkning., s. 18-25, Ole Bailli Nilssen;
  • Aragonitt og kalcitt i skjelettene hos hvirvelløse dyr., s. 26-30, Hjalmar Broch;
  • Relatert til: Bergen Museum, Bjørn Helland-Hansen, Niels-Henrik Kolderup, Torbjørn Gaarder, Johan Huus, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus