Nummer skapt av

Publisert: 1946

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 70 (s. 161-192)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1946-06


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum, Redaktor Torbjørn Gaarder. Redaksjonskomite: Bjørn Helland-Hansen, Johan Huus, Niels-Henr. Kolderup og Bjørn Trumpy.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Fysikk, Korall, Fugler

Inneholder:

  • Drikkevann framstilt av havvann., s. 161-171, Knut Schmidt-Nielsen;
  • Om uppkomsten av korallrev., s. 172-179, Ivar Hessland;
  • Fuglebestanden på Færøyane., s. 179-186, Sverre Patursson;
  • Litt tyngdekraftteori., s. 186-192, Hans Severin Jelstrup;
  • Relatert til: Bergen Museum, Bjørn Helland-Hansen, Niels-Henrik Kolderup, Torbjørn Gaarder, Johan Huus, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus