Nummer skapt av

Publisert: 1947

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 71 (s. 289-320)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1947-10


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum, Redaktor Knut Fægri. Redaksjonskomite: Carl Ludvig Godske, Johan Huus +, Niels-Henr. Kolderup og Bjørn Trumpy.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Astronomi, Zoologi, Jubileum, Sosiale spørsmål

Inneholder:

  • Professor dr. Bjørn Helland-Hansen 70 år., s. 289-291, Håkon Mosby;
  • Forvaltningen av vår åndelige kapital., s. 292-295, Knut Fægri;
  • Flaggermusenes sanser., s. 295-305, Brian Vesey-Fitzgerald;
  • Aktuelle problemer i forbindelse med nordlyset., s. 306-318, Carl Størmer;
  • Relatert til: Bergen Museum, Niels-Henrik Kolderup, Johan Huus, Knut Fægri, Bjørn Trumpy, Carl Ludvig Godske


    comments powered by Disqus