Nummer skapt av

Publisert: 1947

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 71 (s. 353-384)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1947-12


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum, Redaktor Knut Fægri. Redaksjonskomite: Carl Ludvig Godske, Johan Huus +, Niels-Henr. Kolderup og Bjørn Trumpy.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geologi, Fugler

Inneholder:

  • De viktigste teorier om fjellkjededannelse., s. 353-370, Anders Kvale;
  • Havhesten og havsula på Rundøy. Litt om hekkeplassen deres., s. 370-379, Peter Valeur;
  • Relatert til: Bergen Museum, Niels-Henrik Kolderup, Johan Huus, Knut Fægri, Bjørn Trumpy, Carl Ludvig Godske


    comments powered by Disqus