Nummer skapt av

Publisert: 1948

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 72 (s. 1-32)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1948-01


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum og Universitetet i Bergen, Redaktor Knut Fægri. Redaksjonskomite: Carl Ludvig Godske, Niels-Henr. Kolderup, Håkon Rasmussen og Bjørn Trumpy.

Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen!

Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geologi, Antropologi, Geometri

Inneholder:

  • Aktuelle antropologiske problem., s. 1-9, Tom Barth;
  • Mølen, en pre-kambrisk øy i ytre Oslofjord (Hurum)., s. 10-24, Christian C. Gleditsch;
  • Vinkelens tredeling., s. 25-28, Ragna Balsmo;
  • Relatert til: Bergen Museum, Niels-Henrik Kolderup, Knut Fægri, Bjørn Trumpy, Carl Ludvig Godske, Håkon Rasmussen


    comments powered by Disqus