Nummer skapt av

Publisert: 1948

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 72 (s. 353-384)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1948-12


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Bergens Museum og Universitetet i Bergen, Redaktor Knut Fægri. Redaksjonskomite: Carl Ludvig Godske, Niels-Henr. Kolderup, Håkon Rasmussen og Bjørn Trumpy.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geologi, Antropologi, Datamaskin

Inneholder:

  • De nye funn av menneskeaper fra Afrika., s. 353-357, Anatol Heintz;
  • Litt om fjellgrunnen på Håøya i Oslofjord., s. 358-374, Christian C. Gleditsch;
  • Verdens største regnemaskine., s. 375-380, Knut Fægri;
  • Relatert til: Bergen Museum, Niels-Henrik Kolderup, Knut Fægri, Bjørn Trumpy, Carl Ludvig Godske, Håkon Rasmussen


    comments powered by Disqus