Brev skapt av

Dato: 1757-04-05Signatur: ubb-ms-0167-03-10-010


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Hans Monsen


comments powered by Disqus