Brev skapt av

Dato: 1763-02-09Signatur: ubb-ms-0167-03-10-018


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Niels Bredal


comments powered by Disqus