Brev skapt av

Dato: 1766-11-07Signatur: ubb-ms-0167-03-10-020


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester


comments powered by Disqus