Brev skapt av

Dato: 1772-01-24Signatur: ubb-ms-0167-03-10-026


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger


Gå til side:

Kopi

Dette dokumentet er knyttet til emnene Glass, 1700-tallet, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus