Brev skapt av

Dato: 1782-06-18Signatur: ubb-ms-0167-03-10-028


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger


Gå til side:

Dette dokumentet er knyttet til emnene Glass, 1700-tallet, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: David Middelthun, Bendix Ertzager

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus