Brev skapt av

Dato: 1782-06-18Signatur: ubb-ms-0167-03-10-028


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene


Gå til enkeltside for nedlasting:

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: David Middelthun, Bendix Ertzager


comments powered by Disqus