Brev skapt av

Dato: 1785-11-21Signatur: ubb-ms-0167-03-10-029


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene


Gå til enkeltside for nedlasting:

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: David Middelthun, Bendix Ertzager


comments powered by Disqus