Brev skapt av

Dato: 1787-02-05Signatur: ubb-ms-0167-03-10-030


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene


Gå til enkeltside for nedlasting:

Pro Memoria

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester


comments powered by Disqus