Brev skapt av

Dato: 1791-09-29Signatur: ubb-ms-0167-03-10-031


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Pro Memoria

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester


comments powered by Disqus