Brev skapt av

Dato: 1791-10-18Signatur: ubb-ms-0167-03-10-034


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Bendix Ertzager


comments powered by Disqus