Brev skapt av

Dato: 1791-10-18Signatur: ubb-ms-0167-03-10-034


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Dette dokumentet er knyttet til emnene Glass, 1700-tallet, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Bendix Ertzager

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus