Brev skapt av

Dato: 1795-03-06Signatur: ubb-ms-0167-03-10-037


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene


Gå til enkeltside for nedlasting:

Brev til kongen forfattet av N.N.

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester


comments powered by Disqus