Brev skapt av

Dato: 1797-04-04Signatur: ubb-ms-0167-03-10-041


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger


Gå til side:

Pro Memoria

Dette dokumentet er knyttet til emnene Glass, 1700-tallet, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Elling Wallendahl

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus