Brev skapt av

Dato: 1798-07-28Signatur: ubb-ms-0167-03-10-042


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene


Gå til enkeltside for nedlasting:

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1700-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Elling Wallendahl


comments powered by Disqus