Brev skapt av

Dato: 1800-08-18Signatur: ubb-ms-0167-03-10-043


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Kopi

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester


comments powered by Disqus