Brev skapt av

Laget mellom 1800-01-01 og 1800-12-31Signatur: ubb-ms-0167-03-10-045


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Pro Memoria

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Elling Wallendahl


comments powered by Disqus