Brev skapt av

Dato: 1800-08-26Signatur: ubb-ms-0167-03-10-046


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Pro Memoria

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Elling Wallendahl


comments powered by Disqus