Brev skapt av

Dato: 1801-02-13Signatur: ubb-ms-0167-03-10-047


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene


Gå til enkeltside for nedlasting:

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Holst, Elling Wallendahl, David Middelthon, Johan Georg Bøhmer Campbell


comments powered by Disqus