Brev skapt av

Dato: 1804-03-27Signatur: ubb-ms-0167-03-10-049


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Ole Dahl Iversen


comments powered by Disqus