Brev skapt av

Dato: 1804-04-16Signatur: ubb-ms-0167-03-10-051


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene


Gå til enkeltside for nedlasting:

Pro Memoria

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Jan Georg Bøhmer


comments powered by Disqus