Brev skapt av

Dato: 1804-05-31Signatur: ubb-ms-0167-03-10-052


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Jan Georg Bøhmer


comments powered by Disqus