Brev skapt av

Dato: 1804-09-04Signatur: ubb-ms-0167-03-10-056


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Tilknyttede steder


comments powered by Disqus