Brev skapt av

Dato: 1804-09-18Signatur: ubb-ms-0167-03-10-057


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene


Gå til enkeltside for nedlasting:

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester


comments powered by Disqus