Brev skapt av

Dato: 1807-05-04Signatur: ubb-ms-0167-03-10-070


Eies av Avdeling for Spesialsamlinger, Universitetsbiblioteket i Bergen spesialsamlingene

Dette dokumentet er knyttet til emnene 1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester

Relatert til: Holst, Morten Knivsberg


comments powered by Disqus